PROGRAM

PROGRAM 12. ROČNÍKU MAMOKONFERENCE

28. 4. 2022 Mamokonference, Hotel Ostrov u Tisé

8:00 – 10:00 – REGISTRACE

10:00 –13:30

Váša P. – Zahájení konference a vtipné hlášky na rozjezd 😊

Váša P. – EUC Klinika Ústí n. L. – Implantáty na zobrazovacích metodách – zajímavosti, 20-30 min.
Bárta J. RDG odd. FNKV – Ergonomický implantát v MR obraze, kazuistika, 10 min.

Nejedlý A. – Klinika plastické chirurgie FNKV – Co můžete čekat od plastického chirurga, 30 min.
Krahulová K., Prošková M. – Mamocentrum Waltrovka a Beroun – Polohování prsů u žen s implantáty, 20 min.

Kvíz

Přestávka 60 min.

14:30 –16:01

Daneš J. – Mamocentrum Waltrovka a Beroun – Slovníček pojmů: overdiagnosis, intervalový karcinom…význam pro praxi.
Ondruššek R., Žiak D. – CGB laboratoř a.s.– Axilární uzlinový syndrom po plastice prsu (kazuistika). Morfologické tkáňové změny asociované s mamárními implantáty, 20 min.
Bitmanová H. – EUC Klinika ČB a Ústí n. L. – Značení nehmatných lézí, 20 min.
Chovancová V.KZ Ústí n. L. chirurgické oddělení – První zkušenosti se značením radioaktivními zrny

Váša P. – Ukončení konference

19:00 Večeře

 


 

29. 4. 2022 RDG oddělení, EUC Klinika Ústí nad Labem

10:00 – 13:00

Martina Prošková – mamocentrum Beroun – Praktický nácvik techniky polohování prsů při mamografickém vyšetření, zvláště u pacientek s implantáty