Vážení přátelé,

v loňském roce se nám bohužel nepodařilo kvůli epidemiologické situaci akci uskutečnit. Doufáme, že letos se naše setkání podaří zorganizovat a proto Vás chceme co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na akci MAMOOSTROV 2022 – 12. ročník konference mamocentra Ústí nad Labem, akce se bude konat ve dnech od 28. – 29. dubna 2022 v prostorách hotelu Ostrov u Tisé.

Téma konference: Plastika prsů z pohledu radiologa a chirurga.

Moc Vás zdraví
Petr Váša


Konference je pořádána ve spolupráci s ČLK, SRLA ČR a AMA-CZ