PŘEDNÁŠKY – 2017

MUDr. Monika Blašková – GHC Genetics s.r.o., NZZ Praha


MUDr. Petra Steyerová – Mamocentrum VFN Praha


MUDr. Martina Zimovjanová – Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha


MUDr. Lucie Nártová, MUDr. Josef Zábranský, MUDr. Alena Johanidesová – Chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem


MUDr. Beran R., MUDr. Nestávalová H. – MEDIAG PB s.r.o., Karlovy Vary